De gemeente Almere heeft een omvangrijk grondbezit. Deze gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, de bouw van bedrijfsgebouwen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Dergelijke gebiedsontwikkelingen worden vastgelegd in ontwikkelplannen die financieel vertaald worden in grondexploitaties. Die grondexploitaties zijn de begrotingen van de projecten en worden elk jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld.
Al die grondexploitaties worden met een toelichting ter vaststelling aan de raad aangeboden in het MPGA 2023, waarbij het college de raad tevens voorstelt om drie grondexploitaties af te sluiten

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45