Grondexploitaties

207 Highnote

Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2022 met een positief complexresultaat van € 5,01 miljoen Dit is ten bate gekomen van het weerstandsvermogen.
Om de grondexploitatie Highnote per 31 december 2022 te kunnen afsluiten is voor de resterende werkzaamheden een budget van € 2,44 miljoen geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen.

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

96.013

47.656

48.357

opbrengsten (€)

0

0

0

winstuitname (€)

0

4.356.349

-4.356.349

woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
Met de laatste winstuitname van € 4,36 miljoen wordt deze grondexploitatie één jaar eerder afgesloten dan verwacht.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

1.933.040

0

-1.933.040

Winstuitname

653.037

5.009.386

4.356.349

Complexresultaat

2.586.077

5.009.386

-2.423.309

Benodigd risicokapitaal (€)

165.207

0

165.207

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

75%

100%

25%

Woningbouw (totaal programma)

157

157

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2024

2023

1

Het project wordt afgesloten met een complexresultaat van € 5,01 miljoen positief.
Het budget van € 2,44 miljoen voor de resterende werkzaamheden is geraamd in de verzamelgrondexploitatie 268 Verspreide Percelen. Er is een winst van € 4,36 miljoen genomen. Deze laatste uitname van de winst betekent dat de boekwaarde, tevens eindewaarde, sluit op nul.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45