Grondexploitaties

301 Centrum Almere Buiten

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

810.673

373.690

436.983

opbrengsten (€)

0

0

0

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is vertraagd. Dit is het gevolg van het lager uitvallen van de kosten voor de realisatie van het Baltimoreplein en een vertraging in de planvorming voor blok 5 waardoor het bouwrijp maken van blok 5 niet is gestart.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

-2.031.290

-1.266.179

765.111

benodigd risicokapitaal (€)

578.946

83.162

495.784

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

93%

94%

1%

woningbouw (totaal programma)

524

524

0

bedrijven (m2)

449

449

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

27.210

27.210

0

eindjaar

2024

2025

-1

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,77 miljoen tot € -1,27 miljoen De verbetering komt voornamelijk doordat de kosten voor de realisatie van het Baltimoreplein lager uitvallen.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,43 miljoen tot € 0,14 miljoen
De looptijd vertraagd met 1 jaar naar 2025 vanwege vertraging in de planvorming voor blok 5.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45