Home

Deel A: Totaalbeeld gebiedsontwikkelingen

In de volgende hoofdstukken wordt de financiële stand van zaken beschreven van de grondportefeuille van zowel bouwgrond in exploitatie (grondexploitaties) als bouwgrond niet in exploitatie (MVA-gronden). De informatie is op totaal portefeuilleniveau weergegeven. Voor gedetailleerde informatie per grondexploitatie wordt verwezen naar deel B (openbaar) en deel C (geheim).

Hoofdstuk 2 gaat in op de realisatie van het jaar 2022. In hoofdstuk 3 wordt de stand per 1 januari 2023 van de grondexploitaties 2023 weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. In hoofdstuk 5 wordt de stand van de niet in exploitatie genomen gronden (MVA-gronden) weergegeven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 verantwoording gegeven over de volgende onderwerpen: voorbereidingskosten in de voorfase van de grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, Fonds Strategische Aankopen en toepassing van het grondprijsbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45