Grondexploitaties

268 Verspreide percelen

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

2.900.639

710.673

2.189.966

opbrengsten (€)

3.360.417

1.093.940

-2.266.477

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

200

0

-200

bedrijven (m2)

7.364

4.184

-3.180

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

2.500

49

-2.451

 
De grondexploitatie Verspreide Percelen is de verzamelplaats van de restantpercelen en werkzaamheden van afgesloten grondexploitaties.
De voortgang van de projecten is in 2022 minder snel gegaan dan begroot. Er zijn minder kosten gemaakt door het achterblijven van investeringen in het Annapark, de Sieradenbuurt en Columbuskwartier. En er zijn minder opbrengsten gerealiseerd door een vertraging van de gronduitgifte in het Annapark en op de Frezersplaats.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

9.880.438

9.194.495

-685.943

benodigd risicokapitaal (€)

992.069

1.031.178

-39.109

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

74%

69%

-5%

woningbouw (totaal programma)

431

439

8

bedrijven (m2)

39.250

52.619

13.369

kantoren (m2 bvo)

8.449

8.449

0

voorzieningen (m2 bvo)

146.829

146.862

33

eindjaar

2026

2026

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,69 miljoen tot € 9,19 miljoen De voornaamste oorzaak is de toevoeging van restantpercelen Highnote, Sallandsekant en Stripheldenbuurt. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,04 miljoen tot € 1,03 miljoen De voortgang in realisatie is gedaald met 5% eveneens als gevolg van de toevoeging van de restantpercelen.
Het programma is toegenomen met 8 woningen en de voorzieningen zijn toegenomen met 849 m² bvo door een verschuiving in het programma van het Annapark. De bedrijven zijn toegenomen met 13.369 m² door  de toevoeging van de Stripheldenbuurt, programma kantoren is ongewijzigd.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45