Grondexploitaties

505 Cascadepark West

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

1.351.256

1.301.367

49.889

Opbrengsten (€)

8.574.696

163.890

-8.410.806

Winstuitname (€)

0

0

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

150

0

-150

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortgang in het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Deze vertraging komt doordat twee gronduitgiftes die gepland stonden voor 2022 niet zijn gerealiseerd, deze staan nu gepland voor 2023.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

-8.653.087

-9.132.076

-478.989

Benodigd risicokapitaal (€)

792.719

99.829

692.890

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

76%

78%

2%

Woningbouw (totaal programma)

269

269

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

300

369

69

Eindjaar

2024

2025

-1

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,48 miljoen naar € 9,13 miljoen nadelig. Deze verslechtering is het effect van lagere grondopbrengsten door het niet volledig kunnen toepassen van artikel 17.4 op bepaalde gronden. Hierdoor dient de btw over de grondopbrengsten gedeeltelijk te worden afgedragen. Daarnaast is er een indexatie van de kosten toegepast.
Het benodigd risicokapitaal is verbeterd met € 0,69 miljoen naar € 0,1 miljoen door het vervallen van een risicopost.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2025 doordat de grondlevering vertraagd en er later gestart kan worden met de terreinafwerking.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45