Programmeringsrapportage Complete Stad

Bescherming leefomgeving door veilig gezonde leefomgeving en goede omgevingskwaliteit


Afbeelding: uitsnede Rad van de Leefomgeving ‘Milieukwaliteit en gezondheid’

Als het gaat om de gezondheid van de Almeerder, dan kan deze vanuit diverse invalshoeken van belang zijn. Zoals reeds in het rad is aangegeven, kan het gaan om mentale gezondheid en om fysieke gezondheid. De leefomgeving kan beide vormen van gezondheid bevorderen. Een leefomgeving waarin sprake is van een goede luchtkwaliteit, weinig overlast, schoon water en een veilige woonomgeving dragen bij een prettige omgeving om in te recreëren, sporten, ontmoeten en te verblijven.

Omdat bij deze rapportage de nadruk ligt op programmering (= ingrepen in de fysieke leefomgeving, uit te zetten in locatie en tijd), gaat het in dit deel van het Rad vooral over ‘sporten’ en een aantrekkelijke openbare ruimte. Dat laatste heeft een koppeling met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De andere aspecten die verband houden met milieukwaliteit worden vooral geborgd via de criteria van een goede ruimtelijke ordening en zijn daarmee meer randvoorwaarden bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen, dan dat het te programmeren valt.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45