Grondexploitaties

515 Olympuspark

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

13.920.745

330.351

13.590.393

Opbrengsten (€)

507.000

0

-507.000

Winstuitname (€)

0

0

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
In 2022 is sprake van een afwijking van € 13,59 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat de boekwaarde die geactiveerd is vanuit de materiele vaste activa (MVA) in het jaar 2021 is geboekt terwijl dit in 2022 zou moeten zijn waardoor de mutaties niet zichtbaar zijn in de kolom ‘resultaat’. Voor de investering voor het oplossen van de waterberging in Olympiakwartier Oost (OKO) is financiële dekking vanuit de grondexploitatie Stadstuinen geregeld. Alleen zijn de plannen voor OKO vertraagd waardoor ook deze overige opbrengsten van 0,5 miljoen naar achteren is geschoven.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

-14.136.980

-15.160.104

-1.023.124

Benodigd risicokapitaal (€)

3.210.000

3.241.760

-31.760

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

1%

36%

35%

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

169.211

169.211

0

Eindjaar

2031

2031

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,02 miljoen tot € -15,16 miljoen nadelig. Dit komt voornamelijk door de indexatie van de investeringen. Daarnaast is de voortgang in realisatie gestegen met 35% doordat de boekwaarde van de MVA is geactiveerd.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45