Deel A: Totaalbeeld gebiedsontwikkelingen

Realisatie 2022

In dit hoofdstuk worden de realisatiecijfers in het jaar 2022 gegeven. De verschillen tussen de begrote cijfers van de jaarschijf 2022 uit het MPGA 2022 en de werkelijk gerealiseerde cijfers zijn weergegeven en toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45