Deel A: Totaalbeeld gebiedsontwikkelingen

Materiële vaste activa gronden

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de portefeuille materiele vaste activa gronden (MVA-gronden) van het grondbedrijf beschreven. De groei en samenstelling van de portefeuille MVA-gronden van het grondbedrijf is in de afgelopen jaren vooral gevormd door de genomen maatregelen om de totale grondpositie van Almere beter te beheersen. Daarbij heeft de crisis uit 2010 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de BBV voorschriften voor een veel voorzichtiger exploitatieregiem een groot aandeel gehad.

De belangrijke maatregelen betroffen de reëlere afzet/afweging op stedelijk niveau van het maximale volume van de programmering in de actieve grondexploitaties, de begrenzing aan looptijd vanuit de BBV voor actieve grondexploitaties en marktonderzoeken naar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

De gronden in de MVA portefeuille worden naar de huidige inzichten voor de komende 10 tot 15 jaar niet ontwikkeld conform de beoogde bestemming.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45