Grondexploitaties

232 Sallandsekant

De grondexploitatie sluit op 31 december 2022 met een positief complexresultaat van € 57,9 miljoen Dit is ten bate gekomen van het weerstandsvermogen.

Om de grondexploitatie Sallandsekant per 31 december 2022 te kunnen afsluiten is voor de resterende werkzaamheden een budget van € 0,29 miljoen geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen.

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

227.129

179.412

47.717

opbrengsten (€)

3.748.811

12.468.939

8.720.128

winstuitname (€)

0

8.529.156

-8.529.156

woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

bedrijven (m2)

21.367

53.351

31.984

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
In 2022 hebben de laatste gronduitgiftes plaatsgevonden en daardoor wordt het project 2 jaar eerder dan verwacht afgesloten.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

5.727.709

57.895.474

52.167.765

Winstuitname

49.366.318

0

-49.366.318

Complexresultaat

54.657.836

57.895.474

3.237.638

Benodigd risicokapitaal

9.204

0

9.204

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

93%

100%

7%

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

53351

53351

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2025

2023

2

Het project wordt afgesloten met een complexresultaat van € 57,9 miljoen positief.

Het budget van € 0,29 miljoen voor de resterende werkzaamheden is geraamd in de verzamelgrondexploitatie 268 Verspreide Percelen. Er is een winst van € 57,9 miljoen genomen. Deze laatste uitname van de winst (€ 8,53 miljoen) betekent dat de boekwaarde, tevens eindewaarde, sluit op nul.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45