Home

Bestuurlijke samenvatting van het MPGA 2023

Het voorliggende MPGA laat zien dat in 2022, ondanks alle uitdagingen, een groot deel van de verwachte productie is behaald. De actualisatie van de grondexploitaties heeft geresulteerd in een hoog financieel resultaat, vergelijkbaar met het MPGA 2022.

De verwachtingen voor de komende jaren zijn echter minder gunstig. De situatie medio 2023 kenmerkt zich door een slechte woningmarkt met een afname van het aantal transacties en dalende woningprijzen. Verder zien we dat de oorlog in Oekraïne voortgaat, de inflatie hoog blijft en het rentepeil verder oploopt.

De verwachtingen zijn dan ook dat de woningprijzen voor dit jaar en volgende jaar nog verder zullen gaan dalen. We hebben dat verwerkt in het risicoprofiel van onze grondexploitaties. De inflatie merken we niet alleen in de residuele grondprijsberekening die ten grondslag ligt aan onze grondopbrengsten, maar ook aan de geraamde investeringsbudgetten om al die gebiedsontwikkelingen te kunnen realiseren.

De verwachtingen voor de afzet van gronden voor woningbouw zijn op dit moment niet gunstig. Het betekent dat we verwachten de komende twee jaar minder kavels af te zetten dan we zouden hopen. Dat maken we in latere jaren weer goed. Maar de stijgende kosten en dalende grondopbrengsten vertalen zich wel in een minder hoge winstverwachting.

Een minder hoge winstverwachting is op zich geen probleem, want het is slechts een correctie op de zeer sterk opgelopen winstverwachting die we de afgelopen jaren in het MPGA lieten zien. Per saldo hebben we nog steeds een portefeuille grondexploitaties met een mooie winstpotentie. Er is voor de komende jaren bij de huidige marktverwachtingen nog geen reden om te veronderstellen dat niet jaarlijks sprake kan zijn van een positieve resultaatsafdracht van het grondbedrijf

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45